تحریم‌های آمریکا دیگر تاثیر قبل را ندارد | اروپا زودتر تکلیف ضمانت را روشن کند

تحریم‌های آمریکا دیگر تاثیر قبل را ندارد | اروپا زودتر تکلیف ضمانت را روشن کند
همشهری آنلاین:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است اروپا ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود و سخنان رهبری اتمام حجت برای تسریع در تصمیم‌گیری آنها در قالب برجام بود.
Source: تحریم‌های آمریکا دیگر تاثیر قبل را ندارد | اروپا زودتر تکلیف ضمانت را روشن کند

Questa voce è stata pubblicata in news asia. Contrassegna il permalink.